Home

ระบบช่วงล่างมาตรฐานญี่ปุ่นและยุโรป มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งระบบความคุม การเดินรถโดยผ่านการกำกับ

ให้บริการหลากหลาย สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตรงตามใจ ลูกค้า ทั้งการให้บริการเช่า เหมาระยะสั้น ระยะยาว 

ห้องโดยสารโล่ง โปร่ง สบาย เบาะที่นั่งแบบปรับเอนได้ อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง ครบครัน