About US

ประวัติ

บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เราเป็นผู้ที่ชำนาญในด้านการให้ บริการขนส่งพนักงานของโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครราชสีมา ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในด้าน การให้ บริการด้านการขนส่งมายาวนานกว่า 20 ปี บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด จึงได้รับความไว้ วางใจจากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง ระดับโลกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการ รับ-ส่งพนักงาน โดยมีสัญญาต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของบริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และมีสำนัก งานย่อยที่จังหวัด นครราชสีมา เรามีพนักงานประจำที่มีคุณภาพในสังกัดมากกว่า 200 คน รถบริการ ของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่หลากหลายประเภท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น รถบัสปรับอากาศ รถบัสพัดลม และรถตู้ จำนวนรวมกว่า 200 คัน

วิสัยทัศน์

บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการรถ โดยสารไม่ประจำทางที่ยอดเยี่ยม และมีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

พันธกิจ

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารให้มีคุณภาพดีเยี่ยม และมีความปลอดภัยสูง สุด สามารถควบคุมตรวจสอบ ได้ในทุกขั้นตอน เน้นการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรเพื่อ เตรียมพร้อม และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

มาตรฐาน

ด้านรถ

รถทุกคันของเราได้รับการพัฒนาตามแบบมาตรฐานรถจากประเทศญี่ปุ่น และรถจากทวีปยุโรป ตัวถังของรถทุกคันได้ถูกประกอบจากโรงงานที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง

ทางเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ รถทุกคันจึงได้รับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อม ใช้ตลอดเวลา

ยางรถที่ใช้เป็นยางใหม่ มีการตรวจเช็คสภาพยางรถ และเปลี่ยนตามข้อกำหนดระยะทาง ด้วย ระบบการควบคุม และตรวจสอบของระบบ GPS ทำให้การตรวจเช็คสภาพมีความถูกต้อง และ แม่นยำ

เรามีระบบกาสต็อกอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่พร้อมจะใช้เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ในการใช้งานของรถทุกคัน

เรามีระบบเทคโนโลยีควบคุมการเดินรถ และเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถเป็นรายบุคคลที่ได้รับ การกำกับดูแลจากกรมการขนส่งทางบก

ด้านบุคลากร

พนักงานของเราได้รับการอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัย ทั้งจากกรมการขนส่งทางบก บริษัทผู้ ผลิตรถโดยสาร และวิทยากรจากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานขับรถมีความชำนาญ ในเส้นทาง มีอัธยาศัยที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ (Service Mind)

พนักงานขับรถทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 ทุกประเภท (รถ สาธารณะ) และผ่านการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมอย่างเข้มงวดจากสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ

พนักงานขับรถทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 ทุกประเภท (รถ สาธารณะ) และผ่านการตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมอย่างเข้มงวดจากสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ

ก่อนการขับรถทุกครั้ง ทางเราจะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถทุกคน ทำให้ผู้ ใช้บริการมั่นใจได้ว่าพนักงาน ขับรถของเฉลิมภัทรทรานสปอร์ตทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถทุกคนจะสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของทาง เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต